“Help! Waar moet ik beginnen, waar moet ik aan denken,
wat is belangrijk en welke gegevens moet ik verzamelen?"

Dit soort vragen worden regelmatig gesteld door mensen
die worden geconfronteerd met een scheidingssituatie.
Op deze website treft u een stappenplan dat orde in de chaos
schept en een leidraad is voor de eerste periode.

Ga naar stap 1 Wie zijn wij?

1. Het huwelijk

Onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. De manier waarop jullie getrouwd zijn is belangrijk voor de manier waarop de procedure van scheiden verder verloopt. 

2. Kinderen

Bij een scheiding is het wettelijk verplicht om voor kinderen jonger dan 18 jaar een ouderschapsplan op te stellen. Ouders hebben een onderhoudsverplichting voor hun kinderen tot dat zij 21 jaar oud zijn.

3. Partneralimentatie

Indien u niet in uw eigen onderhoud kan voorzien en u behoefte hebt aan een onderhoudsbijdrage van uw partner, kunt u de rechtbank verzoeken een onderhoudsbijdrage vast te stellen.

4. Pensioen

Voor zover in de huwelijkse voorwaarden geen afspraken zijn gemaakt over het pensioen, dient op grond van de wet het pensioen dat ten tijde van het huwelijks is opgebouwd te worden verdeeld.

5. Scheiden

Scheiden kan op verschillende manieren. Via mediation, overlegscheiding of een procedure bij de rechtbank. De advocaat overlegt met u welke manier het beste bij uw situatie past.

6. Advocaat

De advocaat adviseert over alle juridische vragen zoals gezag over de kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie en verdeling van de bezittingen. Met de juiste basisinformatie kan hij snel aan de slag.