Stap 1: Het huwelijk

Onder welke voorwaarden bent u getrouwd?

De manier waarop jullie getrouwd zijn is belangrijk voor de manier waarop de procedure van scheiden verder verloopt.

In gemeenschap van goederen

Indien u bent getrouwd volgens het Nederlandse recht en geen afspraken hebt gemaakt bij een notaris, bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat (in principe) alle goederen welke u in bezit had op het moment dat u het “ja-woord” uitsprak en alle toekomstige goederen in deze zogenoemde gemeenschap vallen.

Belangrijk is om een overzicht te maken van de goederen die in de gemeenschap vallen, wat de waarde is van de goederen (voor zover bekend) en welke afspraken volgens u ten aanzien van deze goederen moeten worden gemaakt.

Op huwelijkse voorwaarden

Beschikt u over een exemplaar van uw huwelijkse voorwaarden?

  1. Ja
    Neem uw huwelijkse voorwaarden mee naar de eerste afspraak, zodat de inhoud hiervan kan worden besproken en waar nodig kan worden toegelicht.
  2. Nee
    Indien u niet beschikt over uw huwelijkse voorwaarden, kunt u een afschrift hiervan opvragen bij het kantoor dat de huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Bestaat het kantoor niet meer, dan kunt u via het zogenoemde opvolgersarchief nagaan bij welke notaris u uw huwelijkse voorwaarden kunt opvragen. Het opvolgersarchief kunt u raadplegen via de volgende link: www.notaris.nl/het-opvolgersarchief.

Ik weet het niet

Via het zogenoemde Huwelijksgoederenregister kunt u nagaan of u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Het register kunt u raadplegen via de volgende link: hgr.rechtspraak.nl

Indien u niet voorkomt in het register bent u gehuwd in gemeenschap van goederen.

Ga verder naar stap 2: Kinderen

Vragen over stappenplan scheiden?

Heeft u vragen bij het invullen van het 'stappenplan scheiden', stuur dan een
e-mail of bel ons op het nummer:
070 354 70 54.

Ga naar stap...

1. Het huwelijk
2. Kinderen
3. Partneralimentatie
4. Pensioen
5. Scheiden
6. Advocaat