Stap 3: Partneralimentatie

Hebt u behoefte aan een onderhoudsbijdrage
van uw partner?

Indien u niet in uw eigen onderhoud kan voorzien en u behoefte hebt aan een onderhoudsbijdrage van uw partner, kunt u de rechtbank verzoeken een onderhoudsbijdrage (partneralimentatie) vast te stellen. De rechter zal daarbij kijken naar de volgende punten: (vouw open voor meer informatie per punt)

De behoefte van degene die een onderhoudsbijdrage vraagt

Voor het bepalen van de behoefte wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven ten tijde van het huwelijk. Wat was de welstand, waar werd van geleefd en met welke kosten wordt u / uw partner nu geconfronteerd.

U kunt hiertoe een behoefteoverzicht invullen. Deze lijst kunt u meenemen naar de eerste bespreking. Het is van belang dat u de door u genoemde kostenposten desgewenst kan onderbouwen.

De verdiencapaciteit van degene die een onderhoudsbijdrage vraagt

Indien u / uw partner deels in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien, is het van belang dat inzage wordt gegeven in zijn / haar inkomen c.q. vermogenspositie. Een lijst van stukken die van belang zijn om te bepalen welk bedrag u /uw partner zelf verdient vindt u in het document ‘Benodigde stukken verdiencapaciteit‘(pdf download).

Indien u / uw partner thans geen inkomen geniet maar wel kan worden verwacht dat u deels in uw eigen onderhoud kan voorzien is het van belang dat hierover inzage wordt verleend. Dit betekent concreet dat wordt aangegeven welke pogingen zijn gedaan om inkomen te genieten dan wel dat wordt aangegeven dat het vanwege gezondheidsreden, zorg voor de kinderen, etc. niet mogelijk is (meer) te gaan werken.

Indien u samenwoont (op het moment dat de echtscheiding is gerealiseerd) kunt u geen aanspraak maken op een onderhoudsbijdrage.

Ga verder naar stap 4: Pensioen

Vragen over stappenplan scheiden?

Heeft u vragen bij het invullen van het 'stappenplan scheiden', stuur dan een
e-mail of bel ons op het nummer:
070 354 70 54.

Ga naar stap...

1. Het huwelijk
2. Kinderen
3. Partneralimentatie
4. Pensioen
5. Scheiden
6. Advocaat