Stap 4: Het pensioen

Hebt u c.q. heeft uw partner ouderdomspensioen
opgebouwd tijdens het huwelijk?

Voor zover in de huwelijkse voorwaarden geen afspraken zijn gemaakt over het pensioen, dient op grond van de wet het pensioen dat ten tijde van het huwelijks is opgebouwd te worden verdeeld.

Ja, pensioen opgebouwd via werkgever

Voor zover in de huwelijkse voorwaarden geen afspraken zijn gemaakt over het pensioen, dient op grond van de wet het pensioen dat ten tijde van het huwelijk is opgebouwd te worden verdeeld.

Wettelijke regeling partnerpensioen
De wettelijke regeling is dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar uw aanstaande ex-echtgenoot gaat. Dat heet dan het bijzonder partnerpensioen. Bij een scheiding kunnen hier overigens andere afspraken over worden gemaakt.

Afwijken van de wettelijke regeling
Het is mogelijk om van deze wettelijke bepaling af te wijken. Bijvoorbeeld door de wettelijke verdeling niet toe te passen of conversie toe te passen. In dat laatste geval wordt het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner.

En als je hertrouwt?
Denk er dan aan dat uw nieuwe partner niet het hele partnerpensioen krijgt omdat er al een deel naar uw ex-echtgenoot gaat. Dat kan dus betekenen dat uw nieuwe partner daardoor na uw dood te weinig inkomen heeft

De volgende informatie dient u mee te nemen naar uw advocaat:
– Naam pensioenfonds
– Registratienummer/klantnummer
– Naam werkgever waarbij u het pensioen hebt opgebouwd
– Laatste brief van uw pensioenfonds

Meer informatie kunt u vinden in de brochure ‘Verdeling van ouderdomspensioen‘, een informatieblad van de Rijksoverheid.

Ja, pensioen opgebouwd in eigen beheer

Van belang is dat u nagaat of daadwerkelijk pensioen is opgebouwd of dat slechts pensioen op papier is afgestort of alleen pensioen is gereserveerd.

Nee, er is geen pensioen opgebouwd

Indien er geen pensioen is opgebouwd, hoeven er geen afspraken te worden gemaakt.

Ik weet niet of over pensioen is opgebouwd

Informeer bij uw werkgever / voormalig werkgever / uw partner of er pensioen is opgebouwd en of hij/zij hierover informatie kan verschaffen.

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl kunt u informatie vinden over hoeveel pensioen en AOW u tot nu toe heeft opgebouwd.

Ga verder naar stap 5: Scheiden

Vragen over stappenplan scheiden?

Heeft u vragen bij het invullen van het 'stappenplan scheiden', stuur dan een
e-mail of bel ons op het nummer:
070 354 70 54.

Ga naar stap...

1. Het huwelijk
2. Kinderen
3. Partneralimentatie
4. Pensioen
5. Scheiden
6. Advocaat