Stap 5: Scheiden

Hoe ga je scheiden?

Er zijn diverse mogelijkheden om de gevolgen van de echtscheiding te regelen:


Scheiden in onderling overleg

In gezamenlijk overleg worden afspraken gemaakt. Iedere partij wordt daarbij geholpen en geadviseerd door een eigen advocaat die de belangen van de betreffende partner behartigt. Zodra afspraken zijn gemaakt, worden deze in een overeenkomst vastgelegd (een zogenoemd convenant). Als partijen over alles afspraken hebben gemaakt, wordt het convenant aan de rechter gezonden, met daarbij het verzoek de echtscheiding uit te spreken. De gemaakte afspraken worden aan de beslissing van de rechter gehecht.

Via de rechter

Als geen overleg mogelijk is, hebben partijen de mogelijkheid naar de rechter te gaan. De rechter wordt verzocht een beslissing te nemen over alle gevolgen van de scheiding. Hij zal daarbij kijken naar de punten die door beide partijen naar voren worden gebracht.

Mediation

Onder begeleiding van een mediator worden – zonder advocaten – afspraken gemaakt over gevolgen van de echtscheiding. Daarnaast kan tijdens de mediation worden stilgestaan bij de wijze waarop de echtscheiding aan de kinderen wordt verteld en is het voor de kinderen mogelijk dat zij met de mediator spreken. De gemaakte afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst (een convenant). Deze overeenkomst wordt gehecht aan de beslissing van de rechter die de echtscheiding officieel moet uitspreken.

Overlegscheiding / Collaborative divorce

Anders dan bij mediation hebben beide partners ieder een eigen advocaat aan tafel. Iemand die er voor hun belangen zit. Er is een coach om ruimte te geven aan de emoties die vanzelfsprekend meespelen in zo’n heftig proces. Daarnaast is er een onafhankelijke financiële expert voor de zakelijke kant van het geheel. Eventueel kan een kindercoach of -psycholoog aan het collaborative divorce-team worden toegevoegd. Alle gegevens worden door beide partners op tafel gelegd. De afspraken welke tijdens de besprekingen tot stand komen, worden vastgelegd in een overeenkomst (een convenant). Deze overeenkomst wordt uiteindelijk gehecht aan de beslissing van de rechter die de echtscheiding officieel moet uitspreken. Meer informatie over deze vorm van scheiden kunt u vinden op www.overlegscheiden.nl

Het DVDW team

Welke manier van scheiden bij u past is afhankelijk van de situatie. Het familierechtteam van DVDW Advocaten bestaat uit gespecialiseerde advocaten die u hierover kunnen adviseren en nog meer informatie over de verschillende manieren van scheiden kunnen geven. Neem contact op voor het maken van een afspraak.

 

Ga verder naar stap 6: Advocaat

Vragen over stappenplan scheiden?

Heeft u vragen bij het invullen van het 'stappenplan scheiden', stuur dan een
e-mail of bel ons op het nummer:
070 354 70 54.

Ga naar stap...

1. Het huwelijk
2. Kinderen
3. Partneralimentatie
4. Pensioen
5. Scheiden
6. Advocaat